Dobrodošli na web stranice
GEODETSKOG UREDA MATAIJA
O NAMA  |  UREDI  |  ZAPOSLENI  |  OPREMA I INSTRUMENTARIJ  |  USLUGE I PROIZVODI  |  LINKOVI  |  KONTAKT
NOVOSTI
USLUGE I PROIZVODI


Nudimo slijedeće geodetske usluge:

1. izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

2. izrabda parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

3. izradba elaborata katastra vodova

4. izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)

5. izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

6. iskolčenje građevina

7. izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

8. poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 3, 4, 6 i 7.

9. izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

10. izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanja državne granice

11. Geodetski projekti

12. Ostalo

Napomena:
Potrebnu dokumentaciju za izradbu elabotata u ime stranke za dotični posao nabavljamo sami
(ovjerene kopije katastarskog plana, izvadak iz zemljišne knjige, posjedovni list...)
© 2008 - 16  Geodetski Ured Mataija d.o.o.
HR  |  SI  |  IT  |  DE  |  GB  
Arty Design Studio