GEODETSKI URED MATAIJA

O NAMA

Geodetski Ured Mataija osnovan je 1991. godine, pod vodstvom diplomiranog inženjera geodezije Dragutina Mataije. Radimo geodetske usluge vezano za izgradnju naselja i infrastrukture (planiranje i iskolčenje), vezano za katastar nekretnina i zemljišnu knjigu te katastar instalacija i drugo. U našem Uredu trenutno je zaposleno 10 djelatnika, od čega više diplomiranih inženjera geodezije. Ured je opremljen najnovijim instrumentarijem za mjerenje te potrebnim hardverom i softverom za obradu podataka mjerenja.

MALO STATISTIKE

Vjerujte brojevima

Uredu je zaposleno ukupno 10 osoba.
Uglavnom mladi diplomirani inženjeri geodezije,
geodetski tehničari te tehničari ostalih profila.

Zaposlenih

Ureda

Godina iskustva

Ured se nalazi se u naselju Barboj, smješteno na cesti od Umaga prema turističkom naselju Kanegra, 5 km od Umaga i 12 km od Buja. Ured je smješten u 110 m² prostora.

Ured Novigrad, nalazi se u novoizgrađenom naselju Vidal, smješteno na cesti Buje – Novigrad. Od centra grada udaljeni smo svega 1 km.

Usluge

  • stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina (usluge obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina)
  • stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture

  • stručni geodetski poslovi koji se obavljaju kao usluge fizičkim i pravnim osobama

  • stručni geodetski poslovi za potrebe prostornoga uređenja (usluge izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornoga uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornoga uređenja)
  • stručni geodetski poslovi za potrebe gradnje (usluga izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja za gradnju, usluga izrade situacijskog nacrta stvarnog stanja terena prije gradnje, usluga izrade geodetskog projekta, usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine, usluga izrade geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, usluga geodetskog praćenja građevine u gradnji i praćenja pomaka građevine u njezinu održavanju s izradom odgovarajućih elaborata, pružanje usluga geodetskog nadzora nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova)
  • stručni geodetski poslovi snimanja iz zraka (pružanje geodetskih usluga izrade plana leta, obavljanja snimanja iz zraka, obrade materijala dobivenog snimanjem iz zraka te izrade geodetskih podloga koje su rezultat obavljenog snimanja iz zraka)

  • pružanje geodetskih usluga kojima je rezultat prikaz određenog stanja u prostoru izrađen u važećem koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

  • pružanje geoinformatičkih usluga kojima je rezultat standardiziranje prostornih podataka i/ili prevođenje prostornih podataka u važeći koordinatni sustav Republike Hrvatske

  • pružanje usluga kojima je rezultat iskaz određenih podataka o prostoru koji se temelje na službenim evidencijama o prostoru i nekretninama

Napomena: Potrebnu dokumentaciju za izradbu elabotata u ime stranke za dotični posao nabavljamo sami
(ovjerene kopije katastarskog plana, izvadak iz zemljišne knjige, posjedovni list…)

Why Us

Korisni linkovi

Državna geodetska uprava

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Uređena zemlja

Geodetski Fakultet

Geodetska srednja škola

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo pravosuđa i uprave

SAZNAJTE VIŠE

Kontakt

GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o

Valica, Barboj 36 c
52470 Umag, Hrvatska
OIB 22830887983

Radno vrijeme – UMAG:
Pon- Pet: 7.00 – 15.30 h
Pauza: 11.00 – 12.00 h

Radno vrijeme – NOVIGRAD:
Pon – Pet: 7.00 – 15.00 h
Pauza: 10.00 – 10.30 h

Contact Info

Umag:
Tel +385 52 732 238
Mob +385 91 544 9719

Novigrad:
Tel +385 52 726 258
Mob +385 91 121 9516

geodet.mataija@gmail.com

UMAG – Valica, Barboj 36 c 52470 Umag, Hrvatska

NOVIGRAD – Carla d’Ambrosia 6 52466 Novigrad, HR

Send a Message

G.U.M. Ured Umag

G.U.M. Ured Novigrad